NÁVOD NA PÉČI O SEX PANENKU

panenka čistého sexu

Jak čistit sexuální panenku

Čištění sexuální panenky je nezbytnou součástí údržby pro zajištění hygieny a dlouhé životnosti. Zde je obecný návod, jak čistit svou sexuální panenku:

Připravte si čisticí prostředky: Připravte si potřebné čisticí prostředky, včetně jemného antibakteriálního mýdla, teplé vody, měkké houby nebo hadříku, výplachu nebo klystýru, vaginálního irigátoru (pro panenky se zabudovanou vagínou) a kukuřičného škrobu nebo mastku (pro TPE panenky).

nástroj pro čistou sexuální panenku

Svlékněte panenku: Odstraňte z panenky veškeré oblečení nebo doplňky, abyste získali přístup ke všem oblastem pro čištění.

Vypláchněte nebo vypláchněte otvory: Pokud má vaše panenka průchozí otvory (vagina, řitní otvor, ústa), použijte výplach nebo klystýr naplněný teplou mýdlovou vodou, abyste vypláchli veškeré zbytky. Jemným stisknutím žárovky vložte a vypusťte vodu. Tento postup opakujte, dokud nebude voda čistá.

Čištění povrchu: Nařeďte jemné antibakteriální mýdlo v teplé vodě a pomocí měkké houby nebo hadříku jemně očistěte tělo panenky. Vyhněte se používání drsných chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože mohou poškodit pokožku panenky.

Důkladně opláchněte: Opláchněte panenku čistou vodou, abyste odstranili zbytky mýdla.

Koupání SexDoll

Osušte panenku: Panenku osušte měkkým savým ručníkem nebo ji nechte úplně vyschnout na vzduchu. Nepoužívejte fén nebo nevystavujte panenku přímému slunečnímu záření, protože vysoké teplo může poškodit TPE nebo silikonový materiál.

Aplikujte pudr (pro panenky TPE): Jakmile je panenka zcela suchá, povrch lehce poprašte kukuřičným škrobem nebo mastkem, abyste udrželi hladkost pokožky a zabránili lepkavosti.

Správně skladujte: Po vyčištění a vysušení uložte panenku na chladné a suché místo mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty. Neskladujte panenku po delší dobu v ohnuté nebo složené poloze, protože to může způsobit trvalé pomačkání nebo poškození materiálu.

Je nezbytné, abyste svou sexuální panenku pravidelně čistit, ideálně po každém použití, abyste zabránili hromadění bakterií, plísní nebo nepříjemných pachů.

Jak udržovat sexuální panenku

Správná údržba sexuální panenky je zásadní pro zachování její kvality, hygieny a dlouhověkosti. Zde je několik tipů, jak si udržet sexuální panenku:

Pravidelné čištění: Vyčistěte svou sexuální panenku po každém použití, abyste zabránili hromadění bakterií, pachů a skvrn. K jemnému čištění těla panenky použijte jemné antibakteriální mýdlo zředěné v teplé vodě a měkkou houbu nebo hadřík. Věnujte zvláštní pozornost otvorům (vagina, řitní otvor, ústa) a vypláchněte je teplou mýdlovou vodou pomocí sprchy nebo klystýru.

Důkladné osušení: Po vyčištění panenku důkladně osušte měkkým savým ručníkem nebo ji nechte úplně vyschnout na vzduchu. Zajistěte, aby byla odstraněna veškerá vlhkost, zejména z otvorů, protože zachycená vlhkost může vést k růstu plísní nebo plísní.

Pudrování (pro panenky TPE): Pokud je vaše sexuální panenka vyrobena z TPE (termoplastického elastomeru), po vyčištění a vysušení povrch lehce poprášte kukuřičným škrobem nebo mastkem. To pomáhá udržovat hladkost pokožky a zabraňuje lepkavosti.

Skladování: Uchovávejte svou sexuální panenku na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty. Neskladujte panenku po delší dobu v ohnuté nebo složené poloze, protože to může způsobit trvalé pomačkání nebo poškození materiálu. Když panenku nepoužíváte, použijte dodanou úložnou tašku nebo krabici k ochraně před prachem a nečistotami.

Sex-Doll-Houba-koupel

Umístění: Když sexuální panenku nepoužíváte, uložte ji do neutrální polohy s rukama a nohama nepřekříženýma. Nepokládejte na panenku těžké předměty ani ji nevystavujte nadměrnému tlaku, který by mohl deformovat nebo poškodit materiál.

Vyhněte se ostrým předmětům: Buďte opatrní při manipulaci se sexuální panenkou, abyste předešli náhodným slzám nebo propíchnutí. Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, šperky nebo drsnými povrchy, které by mohly poškrábat nebo poškodit kůži panenky.

Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte svou sexuální panenku, zda nevykazuje známky poškození, opotřebení nebo zhoršení kvality. Zkontrolujte, zda nedošlo k roztržení, skvrnám nebo změně barvy, a případné problémy neprodleně řešte, abyste předešli dalšímu poškození.

Používejte maziva moudře: Pokud používáte maziva během hry, vyberte maziva na vodní bázi, která jsou kompatibilní s TPE nebo silikonovými materiály. Vyhněte se použití lubrikantů na silikonové nebo olejové bázi, protože mohou časem degradovat materiál.

Dodržováním těchto tipů pro údržbu a správných postupů péče můžete zajistit, že vaše sexuální panenka zůstane čistá, hygienická a v optimálním stavu po mnoho let.

Jak opravit sexuální panenku

Oprava sexuální panenky může být nezbytná, pokud se časem poškodí nebo opotřebuje. Zde je několik obecných kroků pro opravu běžných problémů se sexuálními panenkami:

Posuďte poškození: Pečlivě prohlédněte panenku a identifikujte všechny oblasti poškození, jako jsou trhliny, propíchnutí nebo deformace. Poznamenejte si rozsah a místo poškození, abyste určili vhodný způsob opravy.

Shromážděte materiály: V závislosti na typu poškození můžete pro opravu potřebovat různé materiály, například:

Opravte náplast nebo lepidlo na trhliny nebo propíchnutí

Horkovzdušná pistole nebo fén pro přetváření deformit (pro panenky TPE)

Brusný papír nebo jemná brusná houba pro vyhlazení hrubých hran

Mastek nebo kukuřičný škrob pro pudrování (pro panenky TPE)

opravit-sex-panenka-kůže

Vyčistěte oblast: Před zahájením opravy se ujistěte, že je poškozená oblast čistá a bez nečistot. Použijte jemný mýdlový roztok a vodu k jemnému očištění oblasti a poté ji nechte zcela uschnout.

Záplata slz nebo propíchnutí: V případě natržení nebo propíchnutí materiálu panenky (např. TPE nebo silikonu) opatrně aplikujte opravnou náplast nebo lepidlo určené pro konkrétní materiál. Dodržujte pokyny výrobce pro proces záplatování, zajistěte správné přilnutí a utěsnění poškozeného místa.

Přetvoření deformací: Pokud má panenka deformace nebo promáčkliny, které je třeba přetvarovat, použijte horkovzdušnou pistoli nebo fén a opatrně zahřejte postiženou oblast. Postupně oblast zahřívejte, dokud se nestane poddajnou, a poté ji jemně vytvarujte do původní podoby. Dávejte pozor, abyste materiál nepřehřáli, protože nadměrné teplo může způsobit poškození.

Vyhlaďte drsné hrany: Pokud má opravená oblast drsné hrany nebo nerovné povrchy, použijte brusný papír nebo jemnou brusnou houbu k jemnému vyhlazení a smíchání hran. Dávejte pozor, abyste neodstranili příliš mnoho materiálu a nezpůsobili další poškození.

Powder the Doll (pro panenky TPE): Po dokončení opravy lehce poprašte opravenou oblast a okolní oblasti mastkem nebo kukuřičným škrobem, abyste obnovili hladkou strukturu panenky a zabránili lepkavosti.

Kontrola a testování: Po dokončení opravy důkladně zkontrolujte opravenou oblast, abyste se ujistili, že poškození bylo řádně opraveno. Otestujte panenku, abyste se ujistili, že si zachová svou funkčnost a integritu.

Dodržujte pokyny výrobce: Je nezbytné, abyste se řídili specifickými pokyny a doporučeními výrobce pro opravu vaší sexuální panenky, protože metody opravy se mohou lišit v závislosti na materiálu a konstrukci panenky.

Dodržováním těchto kroků a opatrností během procesu opravy můžete účinně řešit běžné problémy a obnovit svou sexuální panenku do optimálního stavu.